Årets bästa lärare 2019…

...gick till Johan Linton!
Varje år så utser teknologkåren på LTU årets lärare som vi elever får rösta fram. Och förra året var det extra roligt för oss arkitekturstudenter då årets bästa lärare gick till Johan Linton som är lärare i arkitekturhistoria. Han spenderar sin mesta tid med att undervisa inom arkitektur på Chalmers i Göteborg, men flyger upp hit för att undervisa oss varannan vecka.

Alla som läser programmet civilingenjör arkitektur läser en kurs arkitekturhistoria där man får en bra genomgång på hur arkitekturen sett ut och ändrats genom de olika epokerna. Denna kursen sträcker sig över två läsperioder och tentas av genom inlämningar endast vilket jag tycker är väldigt skönt. Inlämningarna varvas med en gruppinlämning där man diskuterar och skriver i grupper om fyra, och en individuell och mer utförlig inlämning.

Sedan finns det möjligheten till att ansöka om att läsa en fortsättningskurs där man får möjligheten att bland annat åka utomlands och få en mer visuell och konkret förståelse.


Något annat som kan vara kul att veta är att SBN som är den institution på skolan som vårt program ligger under är den institution som haft flest pristagare för årets bästa lärare! 


/Wilma 

 

Johan Linton